http://www.arietta.witryna.info/
1 70138403 954120718256869 3648169663881281536 o

 

Studio Muzyki AriettaUWAGA! UWAGA!
Proszę wszystkich zainteresowanych o KONTAKT TELEFONICZNY


tel. 516 495 615Świebodzin, ul. Zachodnia 43arietta2015@wp.pl

 

Propozycje:

1. Nauka gry na pianinie
2. Korepetycje muzyczne

 

Studio Muzyki Arietta proponuje zajęcia dzieciom, które lubią muzykować - śpiewać, grać i bawić się przy muzyce.
Młodzieży oferuje zajęcia zapewniające rozwój zainteresowań muzycznych, pogłębiające wrażliwość na artystyczne piękno w otaczającym nas świecie.
Dorosłym pomaga spełniać marzenia o możliwości samodzielnego wykonania ulubionych utworów, które są znane dotąd jedynie z nagrań i koncertów.
Studio prowadzi zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie.
Wszyscy mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności na koncertach organizowanych przez Studio Muzyki Arietta. Zapraszamy do przygody z muzyką!

 

 

Regulamin

Studia Muzyki Arietta


Podstawowe informacje

 1. Studio Muzyki Arietta, założone przez Jolantę Schneider, rozpoczęła swoją działalność        1 września 2015 roku
 2. Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych. Uczymy każdego, kto pragnie się uczyć.
 3. Kandydat może skorzystać z jednej darmowej lekcji próbnej (15 minutowej) mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o dołączeniu do naszej społeczności.
 4. Siedziba Studia Muzyki Arietta znajduje się w Świebodzinie, ul.Zachodnia 43

5.  Wszelkich informacji na temat Studia Muzyki można uzyskać codziennie pod numerem telefonu 516 495 615

6.  Zajęcia odbywają się w godzinach 14.00 – 19.00

7.  Zajęcia opłaca się w pakiecie miesięcznym. Pakiet miesięczny obejmuje/do wyboru/:

 • 8 lekcji indywidualnych gry na pianinie - po 30 minut  lub
 • 4 lekcje indywidualne gry na pianinie - po 60 minut
 • 4 lekcje indywidualne gry na pianinie po 45 minut
 • korepetycje -czas zajęć i cena ustalana indywidualnie

8. W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Muzyki Arietta zostanie uzgodniony inny termin  zajęć

9. Każdy uczeń w ramach wykupionego pakietu ma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych opłat w:

 • występach i koncertach Studia Muzyki Arietta
 • warsztatach organizowanych przez Studio Muzyki Arietta
 • próbach zespołów Studia Muzyki Arietta

Czas trwania lekcji

 1. Lekcja trwa 30/45/60 minut /wg ustaleń w umowie indywidualnej/
 2. Lekcja rozpoczyna się i kończy o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania.

Odrabianie opuszczonych zajęć

 1. Lekcje opuszczone mogą być odrobione w bieżącym miesiącu pod warunkiem, że o nieobecności na lekcji Studio Muzyki Arietta zostanie poinformowane z wystarczającym wyprzedzeniem.
 2. Terminy lekcji odrabianych ustala Studio Muzyki Arietta stosownie do ewentualnych luk w harmonogramie zajęć.
 3. Informacja o planowanej nieobecności jest podana z wystarczającym wyprzedzeniem, jeśli zostanie przekazana najpóźniej do godz. 12.00 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia ucznia:
 • drogą mailową na adres  arietta2015@wp.pl
 • sms-em lub telefonicznie na nr 516 495 615

4.  W razie niepoinformowania bądź zbyt późnego poinformowania o nieobecności, zajęcia     traktuje się jak odbyte.

 

Płatności

 1. Pakiet miesięczny wynosi 180,00/240,00 zl/według w/w umowy/
 2. Studio Muzyki Arietta przyjmuje jednorazowo wpisowe od każdego kandydata w wysokości 100,00 zł po podpisaniu Umowy o naukę.
 3. Opłacenie lekcji dokonuje się za miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.

Opłaty dokonuje się przelewem na konto:

Alior bank

Jolanta Schneider, Studio Muzyki Arietta

nr 32 2490 0005 0000 4000 3158 5963

 

 

4.  Brak opłaty za miesiąc z góry skutkuje anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.

5.  Jeśli uczeń rezygnuje z zajęć po ich opłaceniu to płatność za niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu nie podlega zwrotowi.

6.  W przypadku uiszczenia opłaty za kolejne miesiące z góry, należność za niewykorzystane zajęcia w kolejnych miesiącach zostaje zwrócona uczniowi przelewem na podane konto bankowe.

 

Polityka prywatności

Dnia 25 maja 2018 r. zmianie ulega Polityka Prywatności Studia Muzyki Arietta

Powyższe zmiany podyktowane są wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO)

Administratorem  danych osobowych jest  Studio Muzyki Arietta z siedzibą w Świebodzinie adres: ul. Zachodnia 43 66-200 Świebodzin.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest właściciel Studia Muzyki Arietta Jolanta Schneider tel.48 516495615

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie uprzednio wyrażonej  zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO.

Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzednio wyrażonej zgody. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi prowadzenia zajęć muzycznych w Studiu Muzyki Arietta.

Każdy podpisujący umowę klient Studia Muzyki Arietta posiada prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez klienta w każdej chwili. Zgłoszenie sprzeciwu lub cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed sprzeciwem lub cofnięciem zgody.

Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do innego organu nadzorczego właściwego na podstawie przepisów RODO, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.

16683863 1251062528296389 446754287067425926 n27017368 1942892859072962 1881679758 o27046751 1942891815739733 1672134925 o27140457 1942892055739709 1346550382 o
27046870 1942893009072947 2139228055 o27018122 1942892669072981 1653875882 o27046475 1942892905739624 1234311422 o27048104 1942892672406314 1593611640 o
27048022 1942890852406496 2058731682 o27048425 1942892895739625 841448040 o27018873 1942892602406321 891767895 o27018822 1942892029073045 58226212 o
27048637 1942893045739610 2032369841 o27048156 1942891945739720 1800009702 o27265201 1942892865739628 28957095 o27018170 1942890879073160 989193384 o
27047351 1942891082406473 181874947 o