http://www.arietta.witryna.info/
16683863 1251062528296389 446754287067425926 n

 

Studio Muzyki AriettaUWAGA! UWAGA!
Proszę wszystkich zainteresowanych o KONTAKT TELEFONICZNY


tel. 516 495 615Świebodzin, ul. Zachodnia 43arietta2015@wp.pl

 

Propozycje:

1. Nauka gry na pianinie
2. Korepetycje muzyczne

 

Studio Muzyki Arietta proponuje zajęcia dzieciom, które lubią muzykować - śpiewać, grać i bawić się przy muzyce.
Młodzieży oferuje zajęcia zapewniające rozwój zainteresowań muzycznych, pogłębiające wrażliwość na artystyczne piękno w otaczającym nas świecie.
Dorosłym pomaga spełniać marzenia o możliwości samodzielnego wykonania ulubionych utworów, które są znane dotąd jedynie z nagrań i koncertów.
Studio prowadzi zajęcia indywidualne - nauka gry na instrumencie.
Wszyscy mają możliwość prezentacji zdobytych umiejętności na koncertach organizowanych przez Studio Muzyki Arietta. Zapraszamy do przygody z muzyką!

 

 

Regulamin

Studia Muzyki Arietta


Podstawowe informacje

 1. Studio Muzyki Arietta, założone przez Jolantę Schneider, rozpoczęła swoją działalność        1 września 2015 roku
 2. Zapisy odbywają się bez egzaminów wstępnych. Uczymy każdego, kto pragnie się uczyć.
 3. Kandydat może skorzystać z jednej darmowej lekcji próbnej (15 minutowej) mającej na celu ułatwienie podjęcia decyzji o dołączeniu do naszej społeczności.
 4. Siedziba Studia Muzyki Arietta znajduje się w Świebodzinie, ul.Zachodnia 43 /dawna Świerczewskiego/

5.  Wszelkich informacji na temat Studia Muzyki można uzyskać codziennie pod numerem telefonu 516 495 615

6.  Zajęcia odbywają się w godzinach 13.00 – 20.00.

7.  Zajęcia opłaca się w pakiecie miesięcznym. Pakiet miesięczny obejmuje/do wyboru/:

 • 8 lekcji indywidualnych gry na pianinie - po 30 minut  lub
 • 4 lekcje indywidualne gry na pianinie - po 60 minut
 • 4 lekcje indywidualne gry na pianinie po 45 minut
 • korepetycje -czas zajęć i cena ustalana indywidualnie

8. W przypadku odwołania zajęć z winy Studia Muzyki Arietta zostanie uzgodniony inny termin  zajęć

9. Każdy uczeń w ramach wykupionego pakietu ma możliwość uczestniczenia bez dodatkowych opłat w:

 • występach i koncertach Studia Muzyki Arietta
 • warsztatach organizowanych przez Studio Muzyki Arietta
 • próbach zespołów Studia Muzyki Arietta

Czas trwania lekcji

 1. Lekcja trwa 30/45 minut /wg ustaleń w umowie indywidualnej/
 2. Lekcja rozpoczyna się i kończy o wyznaczonym czasie. Spóźnienie się na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania.

Odrabianie opuszczonych zajęć

 1. Lekcje opuszczone mogą być odrobione w bieżącym miesiącu pod warunkiem, że o nieobecności na lekcji Studio Muzyki Arietta zostanie poinformowane z wystarczającym wyprzedzeniem.
 2. Terminy lekcji odrabianych ustala Studio Muzyki Arietta stosownie do ewentualnych luk w harmonogramie zajęć.
 3. Informacja o planowanej nieobecności jest podana z wystarczającym wyprzedzeniem, jeśli zostanie przekazana najpóźniej do godz. 12.00 w dniu, w którym zgodnie z planem powinny odbyć się zajęcia ucznia:
 • drogą mailową na adres  arietta2015@wp.pl
 • sms-em lub telefonicznie na nr 516 495 615

4.  W razie niepoinformowania bądź zbyt późnego poinformowania o nieobecności, zajęcia     traktuje się jak odbyte.

 

Płatności

 1. Pakiet miesięczny wynosi 220,00/180,00 zł /według w/w umowy/
 2. Studio Muzyki Arietta przyjmuje jednorazowo wpisowe od każdego kandydata w wysokości 100,00 zł po podpisaniu Umowy o naukę.
 3. Opłacenie lekcji dokonuje się za miesiąc z góry przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.

Opłaty dokonuje się przelewem na konto:

Deutsche Bank

Jolanta Schneider, Studio Muzyki Arietta

nr 58 1910 1048 2944 7225 2672 0001

 

 

4.  Brak opłaty za miesiąc z góry skutkuje anulowaniem rezerwacji ustalonego wcześniej terminu zajęć.

5.  Jeśli uczeń rezygnuje z zajęć po ich opłaceniu to płatność za niewykorzystane zajęcia w danym miesiącu nie podlega zwrotowi.

6.  W przypadku uiszczenia opłaty za kolejne miesiące z góry, należność za niewykorzystane zajęcia w kolejnych miesiącach zostaje zwrócona uczniowi przelewem na podane konto bankowe.

27017368 1942892859072962 1881679758 o27046751 1942891815739733 1672134925 o27140457 1942892055739709 1346550382 o27046870 1942893009072947 2139228055 o
27018122 1942892669072981 1653875882 o27046475 1942892905739624 1234311422 o27048104 1942892672406314 1593611640 o27048022 1942890852406496 2058731682 o
27048425 1942892895739625 841448040 o27018873 1942892602406321 891767895 o27018822 1942892029073045 58226212 o27048637 1942893045739610 2032369841 o
27048156 1942891945739720 1800009702 o27265201 1942892865739628 28957095 o27018170 1942890879073160 989193384 o27047351 1942891082406473 181874947 o